EU fond 2020

EU fond image

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.
Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu poziva Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-ova kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT-2)

Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.0589
Naziv projekta: Unaprjeđenje razvoja video igara kroz primjenu IKT rješenja
Pine Studio d.o.o. za računalno programiranje
Katančićeva 28
10430, Samobor, Hrvatska
OIB: 05437341710

Razdoblje provedbe Projekta je od 10. veljače 2020. do 10. veljače 2021. godine
Ukupna vrijednost Projekta: 130.174,57 kuna
Bespovratna sredstva dodjeljena u iznosu od 83.823,05 kuna

Opis projekta
Projektom “Unaprjeđenje razvoja video igara kroz primjenu IKT rješenja” poduzeće Pine Studio d.o.o. iz Samobora ulaže u nabavku računalne opreme, programa te ostale informatičke opreme. Opći cilj projekta je unaprjeđenje poslovnih procesa u djelatnosti programiranja video igara u svrhu jačanja tržišne pozicije te povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća primjenom informacijsko-komunikacijskih rješenja.

Cilj projekta, jest, ponajprije i najvažnije nabaviti licence za rad u određenim programima koji su standard za industriju korisnika. Radi se u licencama za rad u programima Zbrush, Photoshop, Painter, Designer te Adobe paketa.

Očekivani rezultati projekta:
- jedno stvoreno radno mjesto, te
- Porast prihoda od prodaje za najmanje 20 %.

Kontakt osoba: Vladimir Koščica, +385 (0)95 555 9898
Kontakt adresa elektroničke pošte: vladimir.koscica@gmail.com
Dodatne informacije o financiranju iz EU fondova mogu se pronaći na www.strukturnifondovi.hr