EU fond

EU fond imageBespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja E Impuls, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.06 Referentna oznaka: KK.03.2.1.06.0407

Naziv projekta: Ulaganje u jačanje konkurentnosti tvrtke Pine studio d.o.o. Pine studio d.o.o. Ljudevita Gaja 62/A 10 430 Samobor, Hrvatska OIB: 05437341710 Razdoblje provedbe Projekta je od 1. studenoga 2017. do 1. kolovoza 2018. godine Ukupna vrijednost Projekta: 165.739,53 HRK Bespovratna sredstva dodijeljena u iznosu od 111.376,97 HRK

Opis projekta: Opći cilj projekta je potaknuti jačanje konkurentnosti poduzeća Pine studio d.o.o., kroz ulaganja u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice i unapređenje pružanja usluga u računalnom programiranju. Projektom se rješava problem smanjenje konkurentnosti tvrtke Pine studio d.o.o. zbog nepostojanja napredne informacijsko-komunikacijske opreme za razvoj i testiranje video igara, softvera Unity plus za razvoj video igara do 7 korisnika i nedostatnu opremljenost prostora postojeće poslovne jedinice. Provedbom projekta tvrtka će zaposliti dva nova djelatnika, povećati prihode od prodaje i udio privatnih ulaganja. Ciljana skupina projekta na prvom su mjestu su zaposlenici. Naša ciljana skupina su svakako i naši klijenti koji će zahvaljujući planiranim poboljšanjima dobiti novi i kvalitetniji proizvod, te bržu isporuku istoga.

Kontakt osoba: Vladimir Koščica, +385 (0)95 555 9898
Kontakt adresa elektroničke pošte: vladimir@pinestudio.co
Više informacija na www.strukturnifondovi.hr