Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.
Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja E Impuls, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.06
Referentna oznaka: KK.03.2.1.06.0407
Naziv projekta: Ulaganje u jačanje konkurentnosti tvrtke Pine studio d.o.o.
Pine studio d.o.o.
Ljudevita Gaja 62/A
10 430 Samobor, Hrvatska
OIB: 05437341710
Razdoblje provedbe Projekta je od 1. studenoga 2017. do 1. kolovoza 2018. godine
Ukupna vrijednost Projekta: 165.739,53 HRK
Bespovratna sredstva dodijeljena u iznosu od 111.376,97 HRK
Opis projekta:
Opći cilj projekta je potaknuti jačanje konkurentnosti poduzeća Pine studio d.o.o., kroz ulaganja u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice i unapređenje pružanja usluga u računalnom programiranju. Projektom se rješava problem smanjenje konkurentnosti tvrtke Pine studio d.o.o. zbog nepostojanja napredne informacijsko-komunikacijske opreme za razvoj i testiranje video igara, softvera Unity plus za razvoj video igara do 7 korisnika i nedostatnu opremljenost prostora postojeće poslovne jedinice. Provedbom projekta tvrtka će zaposliti dva nova djelatnika, povećati prihode od prodaje i udio privatnih ulaganja. Ciljana skupina projekta na prvom su mjestu su zaposlenici. Naša ciljana skupina su svakako i naši klijenti koji će zahvaljujući planiranim poboljšanjima dobiti novi i kvalitetniji proizvod, te bržu isporuku istoga.
Kontakt osoba: Vladimir Koščica, +385 (0)95 555 9898
Kontakt adresa elektroničke pošte: vladimir@pinestudio.co

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr

SOCIAL

Support our work and follow the game’s development on social media!

Press KIT

Online press kit here: Link
Download press kit here: Link

Contact us

We’re always looking for the new opportunities so feel free to check what services we offer and contact us.